Wijziging elektronica onder modulen 25 t/m 32

Wijziging elektronica onder modulen 25 t/m 32

Zoals vermeld is de gehele baan voorzien van blokbeveiliging en hiervoor zijn 91 bezetmeldpunten in de baan aangebracht. Dit vergde nogal wat aanpassingen aan de elektrische bedrading onder de modulen. Ook de bedieningspanelen moesten hierdoor vernieuwd worden.

Voor module 25 t/m 32 is er voor gekozen om een geheel nieuw paneel te maken en dit meteen te voorzien van wisselstraatbesturing. De wisselstraatbesturing wordt d.m.v. processoren bestuurd. Er zijn drukknoppen aangebracht die voor elke route beschikbaar zijn. Als een bepaalde knop ingedrukt wordt dan zullen alle wisselleds de route aangeven en de betreffende wissels omzetten.

Voor elk bezetmeldpunt is er een knipperend ledje aangebracht. Totaal zijn er 32 bezetmeldpunten.

Het nieuw bedieningspaneel 6 met totaal 140 leds!

Bedieningspaneel 6 inwendig, links de bezetmeldprinten en rechts de snelheidsregelaars.

De processor kast t.b.v. de wisselstraatbesturing.

De kabelbomen groeiden gestaag door dat elke bezetmeldpunt naar het bedieningspaneel gebracht moet worden.

>> Terug naar baanaanpassingen