Goederentreinen

Goederentreien die passen in het Lahntal, tijdperk 3b-4a van beschikbare modellen in schaal N.

TEEM : Trans Europ Express Marchandises;

 • Snelle (100 km/u) internationale goederentreinen voor de lange afstand. Meestal lange treinen; vaak bloktrein (Gag).
 • Vervoer           : bederfelijke waar zoals; groente en fruit., containers/kangaroe, groot volume, auto’s, graan, kunstmest, bulkchemie, etc.
 • Modelvoorbeeld:
  • stoomtractie; eigenlijk niet meer, maar soms 41 met voorspan 41 of 03.
  • dieseltractie; 215, 216, 220, 221; veelal dubbeltractie/voorspan.
  • wagons; vele typen mits toegestaan voor hoge snelheid; een “s” als laatste letter van het wagontype, b.v. Hbis, Gbs, etc.

Sg/Eg: schnellgüterzug / Eilgüterzug;

 • Snelle (inter)nationale goederentreinen voor de langere afstand. Lading zoals bij TEEM,  maar  meestal met een meer divers treinbeeld.
 • Korte treinen voor bijvoorbeeld verse zeevis of dagmelk, maar ook lange (voorspan) tot zeer korte treinen.
 • Modelvoorbeeld:
  • Stoomtractie;  2338, 39, maar vooral 41.
  • Dieseltractie;   211, 215, 216, 220, 221,(119/229).
  • Wagons; vele typen, idem voor hoge snelheid toegelaten, b.v. visexpres; 41 + 6 koelwagons (type Berlin, Arnold), melkexpres; 41 of 220 + 8-10 speciale hoge snelheid melktankwagons (type Moha, Minitrix), deze kunnen ook (1 of 2) achter een personen Eilzug mee.
  • Visexpress (foto Lahntalbahn in N)

 

 

 

 

 

 

 

Po: Postzug,

 • Posttreinen zijn een wat bijzondere vorm van Sg voor de lange tot middellange afstand. Naast post wordt vaak expresgoed in speciale wagons vervoerd. Dit zijn meestal korte bonte treinen.
 • Modelvoorbeeld:
  • stoomtractie; (zie Sg), + 0103.
  • dieseltractie; (zie Sg) + 210, 217, 218
  • wagons       ; speciale post D-wagons o.a. Hechte, Schürtze (Roco), Gr.28 (Minitrix), “modern” (Arnold, Fleischmann) o.a. bagagerijtuigen div. typen; Behelfspakwagen, goederenwagons o.a. Leig-eenheid “Stückgut Schnellverkehr”, post G-wagons (Minitrix) e.a.

Dg: Durchgangsgüterzug,

 • Doorgaande goederentrein voor de (middel) lange afstand, meestal tussen twee (samenstellings- en splitsings) rangeerstations, soms bij Ganzgutterzug (Gag), “bloktrein”, tussenproduktie / overslagplaats en eindbestemming (erts, kolen, auto´s, containers, bananen, etc.).
 • Meestal, m.u.v. Gag, zeer bont samengestelde treinen, max. snelheid 80 km/u. Vaak dubbeltractie/voorspan bij stoomtractie, bij diesels tot 4 loks (kolen en erts gags).
 • Modelvoorbeeld:
  • stoomtractie; 41/42, 43/44, 45, 50-52, 56, 57, 58, 85, 86, 93, 94, 95.
  • dieseltractie; V188/288, 211/212, 215, 216, 220/221, 290, V320/232, MaK 2000, (119).
  •  wagons; vele……!
 • Denkbaar zijn gastoptredens van Franse, Belgische en Luxemburgse loks.

Ng: Nahgüterzug,

 • “Buurtgoederentrein”, korte-, middellange afstand goederentreinen die wagons van een (splitsings) rangeerstation naar (verschillende) eindbestemmingen langs de lijn brengt. Soms trein van A naar (dichtbij) B, kan ook Gag zijn.
 • Zeer korte (1 wagon!) tot middellange treinen. Samenstelling Ng kan afhankelijk van o.a. lokale vraag zeer divers zijn, vaak worden ook lege wagons ter belading afgeleverd om later door een Üg te worden opgehaald.
 • Modelvoorbeeld:
  • stoomtractie; 41/4250-52, 54, 55, 56, 57, 80, 81, 82, 86, 91, 93, 94, 95.
  • dieseltractie; Köff 2/3 (323/332), V36, V45/245, V60/260, V65/265, V80/280, 211/212, 215, 216, 290.
  • wagons; idem, vele…..!, zie ook Üg.

Üg: Übergabegüterzug,

 • “Verzamelgoederentrein”, de tegentrein van de Ng, haalt wagons van de (verschillende) beladingsplaatsen op, ook de lege, en brengt ze naar een samenstellings/verzamel-rangeerstation, zie verder bij Ng.
 • Modelvoorbeeld:
  • Tractie   ; zie Ng.
  • Wagons; karakteristieke ladingen uit het Lahntalgebied zijn o.a. kalkzandsteen*, kalk*, cement*, porceleinaarde*, hout, meubels, huishoudelijke apparaten (witgoed), mineraalwater*, frisdrank, bier, koper- en zinkerts (bescheiden), landbouwmachines, vrachtwagenchassis (en wat we verder zelf nog verzinnen!).
   *) vaak leeg (Leerzug) als Ng en vol als Üg in Gag’s tot ca. 10 wagons.