Ontwerp- voorbeeld en model

Ontwerp; voorbeeld en model
Hieronder volgen twee landschaps/baan ontwerpen, met als uitgangspunt :
van voorbeeld naar model. Het gaat hier vooral om het landschaps ontwerp, als drager van het spoorontwerp. Landschapsplan en sporenplan moeten in wisselwerking met elkaar worden aangepast , zie ‘de omgekeerde volgorde’ in hoofdstuk 1.
Landschapsontwerp Lahntal ( modules 7,8 en 9 LMV N -Lahntalbahn)
Het ontwerp is geïnspireerd en vorm gegeven door voorbeelden in het westelijk deel van het rivierdal van de Lahn (zijrivier van de Rijn/ Koblenz/ Hessen, D. ). Het Lahndal is hier smal, met hoog / steil opgaande dalranden(100-200m) naar een kalk plateau. De Lahn stroomt hier met een boog om een uitstekende hoge basalt/ kalk formatie. Oorspronkelijk was er hier een eilandje met stroomversnelling in de rivier. De linker/ zuid oever heeft een smal oeverplateau onder de steil oprijzende dalrand. Dergelijke oeverplateaus zijn op veel plaatsen in het Lahndal te vinden als gevolg van wisselwerking van het ‘stijgende’ kalklandschap en de sterk wisselende – soms zeer hoge- water standen van de rivier. In de plattegrond van het landschap(sontwerp) zijn de contouren van de LMV modules aangegeven, als uitsnede uit het landschap.(afb.1).

Zoals in de uitsnede te zien is, wordt van de linker/ zuidoever van de rivier alleen het oever plateau en het begin van de dalhelling in het model meegenomen; de volledige dalhelling tot aan het kalkplateau zou in schaal N een hoogte van ca. 1 meter vereisen! De steile basalt/kalk formatie wordt voor een groot deel meegenomen in het model, evenals het (droog) beekdal. Van de rechter/ noordoever wordt alleen een smalle oeverstrook opgenomen; de (aanzet) van de dalhelling in model zou geen zicht meer geven op de rivier en het (model)spoorse gebeuren, en…daar gaat het uiteindelijk om!
De letters At/m D in het landschapsontwerp verwijzen naar de latere ingrepen (afb. 2) voor weg, spoor en scheepvaart in het landschap

Weg, spoor en scheepvaart op de “Lahntalbahn in N”


Afb 1 Landschapsontwerp/ uitsnede westelijk Lahntal / contouren modules

Het hier boven staande landschaps ontwerp is op zich een fantasie, gestileerd naar het westelijk deel van het Lahndal. Het spoor/ moduleontwerp hieronder (afb.2) was de basis; met een spoortunnel wordt de uitstekende basalt/ kalk formatie met Lahnbocht door het spoor afgesneden (A= tunnel tracé), het zuidelijk oeverplateau (C) is afgegraven en vlak gemaakt voor het spoortracé met steunmuren tegen de dalrand. Bij (B) is het steile wegtracé deels uitgegraven. In de Lahn is een scheepvaartsluis (D) aangelegd. Het spoor gaat (moet)bij (E) met een brug over de Lahn, omdat er na de volgende Lahn bocht geen ruimte meer is op de zuid oever voor het spoortracé.
In het ontwerp van de  LMV Lahtalbahn modules (7,8 en 9) kan het ‘verhaal’ van het oorspronkelijke landschap nog steeds gelezen worden. De kunstmatige – door de mens- toegevoegde elementen passen daarbij ‘logisch’ in het landschap.
(Maar vanuit de ‘omgekeerde’ werkelijkheid zijn… tunnel, spoortracé, weginsnijding/ viadukt, sluis, seinhuis, seinen, huizen, brug,etc , bewust als beeldbepalend en blikvang  voor dit stuk modelspoorbaan ontworpen. De opgave en uitdaging bij de modelbouw is dus om het spoormodel logisch in het [model]landschap op te laten gaan! ).

Afb. 2  Module ontwerp en uitvoering LMV / als uitsnede in Lahn landschap

Meer informatie over dit onderwerp in de brochure.

>> Terug